Socialdemokraterne i København

 

Sidste nyt

Lars Aslan Rasmussen

Den socialdemokratiske gruppe har på møde tirsdag den 28. oktober 2014 konstitueret sig med Lars Aslan Rasmussen som politisk ordfører efter, at Yildiz Akdogan er indtrådt i Folketinget.

Du stiller spørgsmålene og måske har folketingskandidat Peter Hummelgaard svarene, når han skal gøre rede for Rigets almindelige tilstand.
Bagefter vil der være tid til debat, kommentarer og tilføjelser.

TID: 21. Oktober 2014 kl. 17-19
STED: Folketinget. Vi mødes udenfor gæsteindgangen tæt ved hovedtrappen.
TILMELDING: til sekretariat@sockbh.dk senest den 18. Oktober
 

Socialdemokraterne har ekstra fokus på sundhed  I denne uge og derfor vil vi gerne inviterer til en tur rundt I fælledparken til fælles løb og en snak om sundhedspolitik.
Benny Engelbrecht og Sophie Hæstorp svarer på spørgsmål og løber med.

TID: Torsdag den 2. Oktober kl 17.30-18.15 OBS – i morgen!
STED: Mødestedet er bagved metrostationsbyggeriet ved Trianglen
TILMELDING: til sekretariat@sockbh.dk inden torsdag kl. 12
 

Har du interesse for ældreområdet, så er det næste møde i sundhed- og omsorgsnetværket noget for dig. Partiets ældreordfører, Astrid Krag kommer og fortæller om arbejdet på ældreområdet. Derefter vil der være tid til debat.

TID: Tirsdag d. 21.oktober 2014 kl. 17.00
STED: Udvalgsværelse A, 1.sal, Rådhuset. Benyt rådhusets bagindgang.
TILMELDING: Hurtigst muligt til Kaj-Erik på E-mail: kaj-erik@mail.dk eller Tlf: 21515330 (Telefonsvarer).
 

Lørdag den 11. oktober kl. 10-12.30 inviterer SiK brunch med Helle Thorning- Schmidt. Arrangementet holdes i PH Cafeens hyggelige omgivelser.

Arrangementet er for alle medlemmer, venner og familie. Her er en oplagt mulighed for at introducerer kommende medlemmer til partiet.


 4. kreds, Sundbyøster inviterer alle interesserede medlemmer til at deltage i en studiekreds om uligheden i Danmark. I løbet af efteråret 2014 og foråret 2015 vil der blive afholdt en møderække som vil belyse uligheden fra forskellige vinkler og give bud på, hvordan vi kan komme den til livs. Vi har inviteret forskellige oplægsholdere. Du kan bl.a. møde:

- Torsdag 25. september 2014: Direktør Verner Sand Kirk, A-kassernes Samvirke

Lørdag den 30. august kl. 13.00-16.00 går Socialdemokraterne og DSU med i Copenhagen Pride-paraden og hylder mangfoldighed, ligestilling og tolerance.
Vil du være med til at støtte op og gå med i optoget? Det plejer at være en sjov og festlig oplevelse.
Optoget starter kl. 13.00 ved Frederiksberg Rådhus og slutter ca. kl. 16 på Rådhuspladsen i København. Vi mødes kl. 12.45 ved lastvognen ved siden af Frederiksberg Rådhus.
 

Kongressen skal til september drøfte “Alle skal med” som er et debatoplæg om kampen mod negativ social arv.
Arbejdsgruppen har modtaget over 60 bidrag fra hele landet, og de har dannet grundlag for udarbejdelsen af arbejdsprogrammet.
Der er mulighed for at stille ændringsforslag frem til og med fredag d. 12. september.  

Mødet er desværre aflyst.

Den 27. August har Socialnetnærket sat både partiets social – og handicapordfører på Christiansborg Pernille Rosenkrantz-Theil samt de socialdemokratiske medlemmer af borgerrepræsentationens socialudvalg, med socialborgmester Jesper Christensen i spidsen, stævne til debat om socialpolitik.
Debatten er åben for alle interesserede medlemmer.

Sundheds- og omsorgsnetværket holder temamøde om Sølund. Kirsten Nissen, som sidder i Københavns ældreråd indleder mødet og derefter er der debat.TID: 19. august kl. 17.00
STED: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse A, 1. sal. Benyt bagindgangen ved brandstationen.
TILMELDING: Tilmelding skal ske hurtigst muligt til netværksleder Kaj-Erik Sørensen på E-mail: kaj-erik@mail.dk eller Mobil tlf.: 2151 5330 (telefonsvarer)

Udgiv indhold

Blogs fra kandidaterne

Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
11 uger 6 dage siden
Emner: psykiatri, Region Hovedstaden, Sundhed
Nedbringelse af ventetider og et løft til psykiatrien var blandt Socialdemokratiets mærkesager op til regionsvalget, og derfor er er det glædeligt at ventetider nu falder markant både blandt voksne, børn og unge.  I 2011 var den generelle ventetid til behandling i børne- og ungepsykiatrien 72 dage. i 2013 var den 45 dage og idag er den nede på 24 dage.
Mette Reissmanns billede
Mette Reissmann
17 uger 11 timer siden
Emner: Dagpenge, julehilsen, Pædagoger, Sundhed, Valgkamp

En Julehilsen fra mig

Så blev det endelig jul, og jeg sender derfor et julenyhedsbrev ud til mine socialdemokratiske venner i København.  Den seneste tid har været særdeles begivenhedsrig for os socialdemokrater. Vi har, som de fleste nok ved, indgået en rød finanslov, som indeholder en lang række markante socialdemokratiske aftryk. Vi styrker vores fælles velfærdssamfund ved bl.a. at sikre:

Yildiz Akdogans billede
Yildiz Akdogan
22 uger 5 dage siden
Emner:

Det sidste års tid har der været mange historier i medierne om dårligt arbejdsmiljø, ringe sikkerhed, brud på løn- og arbejdsforhold og mangel på praktikpladser på metrobyggeriet i København.

Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
30 uger 5 dage siden
Emner: kædeansvar, Region Hovedstaden, Social dumping


Socialdemokraterne i Region H har samlet et bredt flertal for indførsel af kædeansvar på vores hospitalsbyggerier. Det er virkelig et stærkt resultat.

Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem (S) i Hovedstaden

Mette Reissmanns billede
Mette Reissmann
33 uger 16 timer siden
Emner:

I nyhedsbrevet for juni 2014 kan du læse om:
2 – På vej ud af krisen

2 – Udflugt med integrationsudvalget
3 – Flere studenterhuer i Mjølnerparken

3 – Dansk Folkeparti forvrængninger om syriske flygtninge

3 – Ren luft til københavnerne
3 – Debatmøde om integration i Politikens hus

4 – Socialdemokratisk hjerteblod – alle skal med

4 – En tid af frygt

5 – Åbning af Tårnet


Mette Reissmanns billede
Mette Reissmann
37 uger 5 dage siden
Emner:

I nyhedsbrevet for Maj 2014 kan du læse om:
2 – Europa-parlamentsvalget – Derfor er din stemme vigtig!
2 – Patentdomstolen – patent nemt og billigt
3 – Overblik og seneste nyt om Luksus-Løkkes GGGI-sag
3 – 1. Maj
3 – Tid til sang og vækst 3 – Mjølnerparken skal af ghettolisten
4 – Beskæftigelsesreformen er tip top
4 – DF’s 155 milliarder... eller skulle jeg sige Tulliarder

Bortsch
Carsten Holt
1 år 10 uger siden
Emner: 1813, Sundhedshuse, Vagtlægen

Fra den 1. januar får vi en ny organisering af lægevagten:

Udsigt fra Bellahøjhusene
Carsten Holt
1 år 11 uger siden
Emner: Bellahøj, Dansk Flygningehjælp, Renovering, sikkerhed og tryghed

Jeg har i dag været ude og samle ind til landsindsamlingen for Dansk Flygtningen Hjælp. Det var en god oplevelse. Jeg samlede ind på Bellahøj, hvor jeg nåede 3 blokke. Jeg er selv imponeret over resultatet, der var rigtigt meget. Det var blokkens indvandre, der måske er kommet hertil som flygtninge, hvor nogen gav rigtigt meget og de hyggelige gamle damer, der spurgte, når jeg bankede på, hvem er det, som står der ude?  For så at åbne døren og give et bidrag. Det skete flere gange!

Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
1 år 11 uger siden
Emner: Kræft, Regionsrådsvalg, Rigshospitalet

Af Lars Gaardhøj(A) og Leila Lindén(A) – begge regionsrådsmedlemmer i Region Hovedstaden

Vi har i årevis arbejdet målrettet for, at vi i Region Hovedstaden kan tilbyde borgerne kræftbehandling i verdensklasse. Vi har derfor satset på, at Rigshospitalet anskaffer en såkaldt Proton, der er en nyudviklet og avanceret strålekanon, som specielt er velegnet til at behandle børn med kræft.

Frank Jensens billede
Frank Jensen
1 år 13 uger siden
Emner:

Det er her, vi føler os hjemme. Det er her, vi lever, arbejder, får børn, og bliver gamle. Vi har et fælles ansvar for, at hverdagen fungerer for os alle sammen. For det kræver, at vi hjælper hinanden og passer på hinanden. Og det kræver politikere, der kan og vil tage ansvar for hverdagen. Og det er det, jeg beder jer om mandat til at ordne. For her bor vi!
Se mere på hjemmesiden  

Anette Holst Christensens billede
Anette Holst Christensen
1 år 17 uger siden
Emner: arbejdsmarked, beskæftigelse, dagpengeret, jobrotation, seniorjob
Når man læser udmeldingerne oven på Borgerrepræsentationens budgetdebat er det forstemmende, at højrefløjen kun kan byde ind med skattelettelser og til nød erhvervsudvikling. Ikke at jeg har noget ønske om at brandbeskatte københavnerne eller er imod erhvervsudvikling, men vil man slet ikke noget eller har nogle visioner for København? Selvom jeg synes, at der er sket meget i den forløbne valgperiode f.eks. på skoleområdet, ændrer det ikke på, at der fortsat er plads til forbedringer.
Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
1 år 19 uger siden
Emner: biler, Klima, miljø, Region Hovedstaden

Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem(S) og formand for Miljøudvalget Region Hovedstaden

Prototerapianlæg
Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
1 år 20 uger siden
Emner: Børn, Cancer, Rigshospitalet

Rigshospitalet er Danmarks mest specialiserede hospital og Danmarks største kræfthospital. Derfor var det også naturligt at netop Rigshospitalet for mange år siden begyndte at arbejde for at få et protonterapi-anlæg etableret. Det findes i dag ikke i Danmark, og børn ramt af kræft, som kan behandles meget mere nænsomt med dette anlæg, tilbydes derfor at tage til USA eller Tyskland for at få behandlingen. Mange takker nej, da det kan være svært at tage af sted en længere periode.

Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
1 år 26 uger siden
Emner: Giftgrunde, miljø, Rent drikkevand

Af Lars Gaardhøj(S) – Formand for Miljø & Grøn vækst udvalget i Region Hovedstaden

Flere danske medier har i løbet af sommeren omtalt, at der nu er mere end 15.000 forurenede grunde i Danmark. Grunde der kan være en trussel mod vort grundvand, natur og miljø og derfor kræver politisk opmærksomhed og flere penge. Faktisk mange flere penge end de 400 mio.kr., som staten årligt tildeler regionerne til opgaven at kortlægge og oprense.

Anette Holst Christensens billede
Anette Holst Christensen
1 år 29 uger siden
Emner: børn og unge, Diskrimination, etniske konsulent team, social kontrol

I budget 2013 kæmpede Socialdemokraterne i Beskæftigelses- og Omsorgsudvalget for, at der blev sat kr. 1 mio. af til arbejdet med at modvirke social kontrol af unge. Det ønsker vi at udbygge i budget 2014. Det skyldes, at social kontrol af unge har store konsekvenser for de store piger og drenge, som det går ud over. Ligesom det har store konsekvenser for forholdet børn og forældre imellem, hvis det er båret af kontrol og trusler snarere end tillid. 

Anette Holst Christensens billede
Anette Holst Christensen
1 år 32 uger siden
Emner: 1. maj, hovedstads konference, social dumpning, velfærdssamfund

I sidste uge var jeg i Stockholm til nordisk hovedstadskonference. Den handlede bl.a. om, hvad vi skal leve af i fremtiden? Hvordan markerer vi os i verden og får både den indflydelse på udviklingen og sikrer, at vores samfundsmodeller nyder fremme?

Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
1 år 34 uger siden
Emner: Elbiler, Grøn omstilling, klimastrategi

Den grønne omstilling af trafikken i Danmark fik et skud for boven, da elbilfirmaet Better Place måtte indgive konkursbegæring. Men at én operatør går konkurs ændrer hverken på at at vores transportsektor skal omlægges til klimavenlige drivmidler, eller at Region H forsat satser på elbiler.

Af Lars Gaardhøj (S) formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden

Mette Reissmanns billede
Mette Reissmann
1 år 35 uger siden
Emner:

Finansministeriet skønner, at mellem 27.000 og 32.000 mennesker vil opbruge dagpengeretten i 2013 på grund af VK-regeringen og DFs dagpengereform. Det er uholdbart, og det skal der gøres noget ved. Derfor har regeringen indgået aftale om en ordentlig indfasning af dagpengereformen, der skaber tryghed og tager hånd om de mennesker, der bliver ramt.

Lars Weisss billede
Lars Weiss
1 år 35 uger siden
Emner:

Inden man kammer over i kritik af 50´ernes og 60´ernes by- og boligpolitik i København, skal det med, at det dengang gjaldt om at erstatte titusinder af forslummede lejligheder med lyse, sunde boliger, hvor bad og andre sanitære installationer var afgørende. Både politikere og byplanlæggere tænkte ensidigt på livet i bygningerne, hvor vi i dag også tænker på livet mellem bygningerne.

Flemming Plesss billede
Flemming Pless
1 år 35 uger siden
Emner:

Jeg blev lidt sur da jeg så det nye sundhedsudspil. Her står, at de vil stoppe det økonomiske sløseri i sundhedsvæsenet! Bare sådan over en kam!

Udgiv indhold

Kandidater til kommunal valget

Kandidatens foto
Nørrebro
Mads S. B. Pedersen
Valby
Niels E. Bjerrum
Niels E. Bjerrum
Vesterbro / Kgs. Enghave
Mette Laurberg
Utterslev
Tue Hækkerup
Tue Hækkerup
Østerbro
Andreas Keil
Andreas Keil
Østerbro
Line Hultengren
Østerbro
Miriam Moazzeni
Østerbro
Mathilde Illum Aastrøm
Indre By
Jesper Trolle Rohde
Indre By
Martin Maric
Nørrebro
Karina Sønderfort
Karina Sønderfort
Brønshøj
Lisbeth B. Ritter
Lisbeth B. Ritter
Valby
Rune Dybvad
Rune Dybvad
Vesterbro / Kgs. Enghave
Mikkel Runge
Mikkel Runge
Nørrebro
Stig Ekman
Utterslev
Erik Willumsgaard
Erik Willumsgaard
Vesterbro / Kgs. Enghave
Susan Hedlund
Vesterbro / Kgs. Enghave

Kandidat til Region Hovedstaden fra København