Socialdemokraterne i København

 

Sidste nyt

Vær med når Britta Thomsen, Rina Ronja Kari og Margrete Auken debatterer patentaftale og velfærdsydelser/sociale rettigheder.
Peter Hummelgaard Thomsen er ordstyrer.TID: 23. April 2014 kl. 19.30-22.00
STED: Geislersgade 17, 2300 København S

Alle er velkommen.

Se invitationen vedhæftet.
 

Tag med til Marienborg, hvor vi får en rundvisning og efterfølgende en snak med Helle Thorning-Schmidt.
Der vil blive arrangeret fælles bustransport til Marienborg fra et centralt sted i byen.


Den 1. Maj mødes Socialdemokraterne i København vanen tro på arbejdermuseet  i Rømersgade og går derfra i samlet flok til Fælledparken.
Vi starter kl. 10.00 med velkomst af Erik Vinding og går ca kl. 12 mod Fælledparken.På arbejdermuseet vil der være taler af Jan Salling (Formand for Socialdemokraterne i København), Harald Børsting (Formand LO), Camilla Schwalbe (Formand DSU), Jeppe Kofod (S-Spidskandidat til EP-2014) samt Frank Jensen (Overborgmester København)

Kom og hør nyt om ulighed i sundhed, de nye planer for psykiatrien i regionhovedstaden og de positive forbedringer, der anbefales for psykiatriske patienter samt socialpsykiatriens udvikling i København.

  • Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand Regionhovedstaden,
  • Jesper Christensen Socialborgmester København
  • Knud Kristensen landsformand for SIND. 

TID: 24. april kl. 18.30 – 20.30
STED: 3F konferencesal i Nyropsgade 28, 1790 København V

 

Mænd går ikke eller alt for sent til læge, og uligheden i sundhed stiger i Danmark. Netop det har du mulighed for at diskutere og høre mere om mandag 24. marts kl. 16-18 i Arbejdermuseet. Her inviterer Socialdemokraterne i Indre By til debat med politikere og fagfolk om den stigende ulighed i mænds sundhed.

Kom til debatmøde med transportordfører Rasmus Prehn og hvor vi bl.a. drøfter:
- hvilke tiltag kan sættes i gang med kort varsel?
- hvilke løsninger og investeringer vil give mærkbar effekt?


 

TID: Tirsdag den 11. Marts kl. 19.30-21.00
STED: Københavns Rådhus, stuen, værelse 8. Indgang fra bagindgangen ved brandstationen.
TILMELDING: sekretariat@sockbh.dk senest mandag den 10. marts
 

Lørdag den 5. april kl. 18.00-23.00 holder Socialdemokraterne i København den store årlige medlemsfest.
Vi starter aftenen med en sejltur i havnen og efterfølgende middag. Deltagelse koster 225 kr. hvilket inkluderer sejltur, middag, underholdning og ikke mindst godt socialdemokratisk selskab.


 

Hvad kender du til Armenien? Mød Narine Pedersen, kredsformand Tårnbykredsen , der kender Armenien særdeles godt. Du får chansen for at høre om den armenske historie og om landets geografi. Vi kommer også ind på de dramatiske sider som det armenske folkedrab, konflikten i Nagorni Karabakh og sammenbruddet af USSR. Det sidste førte oprettelsen af den uafhængige armenske stat.
Sidst men ikke mindst, hvordan er situationen i dag i Armenien?

Har du en holdning til Folkeskolereformen, så er mødet den 11. marts 2014 i Børne- og Ungenetværket noget for dig. 

 

Dagsorden for mødet:

Interesserer du dig for socialpolitik? Så har du nu mulighed for at være med til at påvirke socialpolitikken i København. Socialpolitisk netværk inviterer til en række møder i løbet af det næste år, hvor du kan drøfte socialpolitiske emner med bl.a.  socialborgmester Jesper Christensen.

Udgiv indhold

Blogs fra kandidaterne

Bortsch
Carsten Holt
21 uger 2 dage siden
Emner: 1813, Sundhedshuse, Vagtlægen

Fra den 1. januar får vi en ny organisering af lægevagten:

Udsigt fra Bellahøjhusene
Carsten Holt
22 uger 3 dage siden
Emner: Bellahøj, Dansk Flygningehjælp, Renovering, sikkerhed og tryghed

Jeg har i dag været ude og samle ind til landsindsamlingen for Dansk Flygtningen Hjælp. Det var en god oplevelse. Jeg samlede ind på Bellahøj, hvor jeg nåede 3 blokke. Jeg er selv imponeret over resultatet, der var rigtigt meget. Det var blokkens indvandre, der måske er kommet hertil som flygtninge, hvor nogen gav rigtigt meget og de hyggelige gamle damer, der spurgte, når jeg bankede på, hvem er det, som står der ude?  For så at åbne døren og give et bidrag. Det skete flere gange!

Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
22 uger 3 dage siden
Emner: Kræft, Regionsrådsvalg, Rigshospitalet

Af Lars Gaardhøj(A) og Leila Lindén(A) – begge regionsrådsmedlemmer i Region Hovedstaden

Vi har i årevis arbejdet målrettet for, at vi i Region Hovedstaden kan tilbyde borgerne kræftbehandling i verdensklasse. Vi har derfor satset på, at Rigshospitalet anskaffer en såkaldt Proton, der er en nyudviklet og avanceret strålekanon, som specielt er velegnet til at behandle børn med kræft.

Frank Jensens billede
Frank Jensen
24 uger 2 dage siden
Emner:

Det er her, vi føler os hjemme. Det er her, vi lever, arbejder, får børn, og bliver gamle. Vi har et fælles ansvar for, at hverdagen fungerer for os alle sammen. For det kræver, at vi hjælper hinanden og passer på hinanden. Og det kræver politikere, der kan og vil tage ansvar for hverdagen. Og det er det, jeg beder jer om mandat til at ordne. For her bor vi!
Se mere på hjemmesiden  

Anette Holst Christensens billede
Anette Holst Christensen
29 uger 11 timer siden
Emner: arbejdsmarked, beskæftigelse, dagpengeret, jobrotation, seniorjob
Når man læser udmeldingerne oven på Borgerrepræsentationens budgetdebat er det forstemmende, at højrefløjen kun kan byde ind med skattelettelser og til nød erhvervsudvikling. Ikke at jeg har noget ønske om at brandbeskatte københavnerne eller er imod erhvervsudvikling, men vil man slet ikke noget eller har nogle visioner for København? Selvom jeg synes, at der er sket meget i den forløbne valgperiode f.eks. på skoleområdet, ændrer det ikke på, at der fortsat er plads til forbedringer.
Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
30 uger 5 dage siden
Emner: biler, Klima, miljø, Region Hovedstaden

Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem(S) og formand for Miljøudvalget Region Hovedstaden

Prototerapianlæg
Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
31 uger 5 dage siden
Emner: Børn, Cancer, Rigshospitalet

Rigshospitalet er Danmarks mest specialiserede hospital og Danmarks største kræfthospital. Derfor var det også naturligt at netop Rigshospitalet for mange år siden begyndte at arbejde for at få et protonterapi-anlæg etableret. Det findes i dag ikke i Danmark, og børn ramt af kræft, som kan behandles meget mere nænsomt med dette anlæg, tilbydes derfor at tage til USA eller Tyskland for at få behandlingen. Mange takker nej, da det kan være svært at tage af sted en længere periode.

Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
37 uger 2 dage siden
Emner: Giftgrunde, miljø, Rent drikkevand

Af Lars Gaardhøj(S) – Formand for Miljø & Grøn vækst udvalget i Region Hovedstaden

Flere danske medier har i løbet af sommeren omtalt, at der nu er mere end 15.000 forurenede grunde i Danmark. Grunde der kan være en trussel mod vort grundvand, natur og miljø og derfor kræver politisk opmærksomhed og flere penge. Faktisk mange flere penge end de 400 mio.kr., som staten årligt tildeler regionerne til opgaven at kortlægge og oprense.

Anette Holst Christensens billede
Anette Holst Christensen
41 uger 7 timer siden
Emner: børn og unge, Diskrimination, etniske konsulent team, social kontrol

I budget 2013 kæmpede Socialdemokraterne i Beskæftigelses- og Omsorgsudvalget for, at der blev sat kr. 1 mio. af til arbejdet med at modvirke social kontrol af unge. Det ønsker vi at udbygge i budget 2014. Det skyldes, at social kontrol af unge har store konsekvenser for de store piger og drenge, som det går ud over. Ligesom det har store konsekvenser for forholdet børn og forældre imellem, hvis det er båret af kontrol og trusler snarere end tillid. 

Anette Holst Christensens billede
Anette Holst Christensen
43 uger 2 dage siden
Emner: 1. maj, hovedstads konference, social dumpning, velfærdssamfund

I sidste uge var jeg i Stockholm til nordisk hovedstadskonference. Den handlede bl.a. om, hvad vi skal leve af i fremtiden? Hvordan markerer vi os i verden og får både den indflydelse på udviklingen og sikrer, at vores samfundsmodeller nyder fremme?

Ikram Sarwars billede
Ikram Sarwar
45 uger 1 dag siden
Emner:

Grundlovsdag er noget helt specielt. Måske lidt politisk nørdet, at synes det. Måske er jeg bare med årene blevet mere bevidst om, hvad det at have en Grundlov helt præcist betyder for dig og mig. For København og for Danmark.

Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
45 uger 1 dag siden
Emner: Elbiler, Grøn omstilling, klimastrategi

Den grønne omstilling af trafikken i Danmark fik et skud for boven, da elbilfirmaet Better Place måtte indgive konkursbegæring. Men at én operatør går konkurs ændrer hverken på at at vores transportsektor skal omlægges til klimavenlige drivmidler, eller at Region H forsat satser på elbiler.

Af Lars Gaardhøj (S) formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden

Mette Reissmanns billede
Mette Reissmann
46 uger 6 dage siden
Emner:

Finansministeriet skønner, at mellem 27.000 og 32.000 mennesker vil opbruge dagpengeretten i 2013 på grund af VK-regeringen og DFs dagpengereform. Det er uholdbart, og det skal der gøres noget ved. Derfor har regeringen indgået aftale om en ordentlig indfasning af dagpengereformen, der skaber tryghed og tager hånd om de mennesker, der bliver ramt.

Lars Weisss billede
Lars Weiss
46 uger 6 dage siden
Emner:

Inden man kammer over i kritik af 50´ernes og 60´ernes by- og boligpolitik i København, skal det med, at det dengang gjaldt om at erstatte titusinder af forslummede lejligheder med lyse, sunde boliger, hvor bad og andre sanitære installationer var afgørende. Både politikere og byplanlæggere tænkte ensidigt på livet i bygningerne, hvor vi i dag også tænker på livet mellem bygningerne.

Flemming Plesss billede
Flemming Pless
46 uger 6 dage siden
Emner:

Jeg blev lidt sur da jeg så det nye sundhedsudspil. Her står, at de vil stoppe det økonomiske sløseri i sundhedsvæsenet! Bare sådan over en kam!

Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
47 uger 1 dag siden
Emner: cykelsuperstier, klimastrategi

Sidste forår åbnede Damarks første cykelsupersti Albertslundruten, og i april åbnede så Farum-ruten. Og nu betyder den statslige pulje, at ni yderligere ruter kan realiseres, så vi kommer op på at 11 cykelsuperstier i hovedstadsregionen.

Flemming Plesss billede
Flemming Pless
51 uger 2 dage siden
Emner:

Helle Thorning holdt en interessant tale ved regionsrepræsentantskabsmøde i Kildeskovshallen for socialdemokraterne: Med en for mig stadig stigende klarhed, beskrev hun de udfordringer, Danmark står over for i de kommende år.

Susan Hedlunds billede
Susan Hedlund
1 år 12 uger siden
Emner:

For rigtig mange københavnere er manglen på job desværre en del af dagligdagen. Alt for mange må stadig se en hverdag i øjnene, hvor besøg på det nærmeste jobcenter er den håbefulde vej til et job.

Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
1 år 14 uger siden
Emner:

Region Hovedstaden opretter Danmarks første regionale elbilssekretariat. Nu skal der sættes strøm til udbredelsen af elbiler.

Af Lars Gaardhøj (S) formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden

Lars Gaardhøjs billede
Lars Gaardhøj
1 år 14 uger siden
Emner:

Region Hovedstaden opretter Danmarks første regionale elbilssekretariat. Nu skal der sættes strøm til udbredelsen af elbiler.

Af Lars Gaardhøj (S) formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden

Udgiv indhold

Kandidater til kommunal valget

Yildiz Akdogan
Brønshøj
Kandidatens foto
Nørrebro
Mads S. B. Pedersen
Valby
Niels E. Bjerrum
Niels E. Bjerrum
Vesterbro / Kgs. Enghave
Martin Maric
Nørrebro
Mette Laurberg
Utterslev
Tue Hækkerup
Tue Hækkerup
Østerbro
Andreas Keil
Andreas Keil
Østerbro
Line Hultengren
Østerbro
Miriam Moazzeni
Østerbro
Mathilde Illum Aastrøm
Indre By
Jesper Trolle Rohde
Indre By
Karina Sønderfort
Karina Sønderfort
Brønshøj
Lisbeth B. Ritter
Lisbeth B. Ritter
Valby
Rune Dybvad
Rune Dybvad
Vesterbro / Kgs. Enghave
Mikkel Runge
Mikkel Runge
Nørrebro
Stig Ekman
Utterslev
Erik Willumsgaard
Erik Willumsgaard
Vesterbro / Kgs. Enghave

Kandidat til Region Hovedstaden fra København

Kandidatens foto
Sundby Øst
Kandidatens foto
Sol Suncica Stefanovski
Valby
Lars Gaardhøj
Nørrebro
Kandidatens foto
Brønshøj
Kandidatens foto Flemming Pless
Indre By